MÁGIA * MÁGIA
Copyright Kozmosz '2000
Szexuálmágia

A szexuálmágia az idők folyamán szinte minden tradícióban bevett gyakorlatnak számított. Elsősorban termékenység- és bőségnövelő szerepe miatt alkalmazták előszeretettel, magasabb szinten azonban a teremtési folyamat modellezésére és spirituális fejlődésre is szolgált.
Legismertebb formája a tantra, a kundalíni jóga egyik fajtája. A Sakti-t, azaz a női energiát (anyaistennő) gerjesztik szexuális egyesülés útján, a férfierő, vagyis Síva erejének segítségével. Követői, a tantrikusok a világegyetemet Sakti és Síva játékának tartják, és úgy vélik, a kötöttségektől való "megszabadulás" az élvezeteken keresztül is végbemehet.
A gyökércsakrában "alvó" Kundalini kígyó felébresztésével elnyerhetjük a megvilágosodást úgy, hogy a gerinccsatornán, vagy az Uma-nak nevezett -nem fizikai (központi) csatornán- keresztül felvezetjük a legfelső, azaz a koronacsakrába az energiát és összekapcsolódunk a legfelső kozmikus síkkal. Elképzelhetjük, hogy ebben a misztikus állapotban mennyire más élményt jelenthet egy szeretkezés.
Ahhoz, hogy ezzel a technikával a megfelelő hatást érjük el, meg kell tisztítanunk minden csakrát és magát az energiarendszert. A gyakorlatok elsőre általában az elfojtásokat és blokkokat fogják oldani, egészen addig, amíg már alkalmassá válunk a magasabb síkok megértésére és az Üresség megtapasztalására.
Feküdjünk le és kezdjük el a csakralégzést (tűzlégzés). Minden csakrával, a gyökértől kezdve "lélegezzük be" az energiát, ötször, majd ugyanennyiszer ki. Ez megnyitja az egyes energiaközpontokat, ami elengedhetetlen a folytatáshoz.
Az egyes csakrák elnevezése:
Múládhára (gyökércsakra)
Szvádhisthána (szakrális csakra)
Manipúra (napfonat csakra)
Anáhata (szívcsakra)
Visuddha (torokcsakra)
Ádnyá (harmadikszem csakra
Szahaszrára (koronacsakra)
Ha megfelelő gyakorlatra tettünk szert, folytathatjuk a nauli-val, azaz a haskörzéssel, amivel megnyithatjuk és aktiválhatjuk a Manipura csakrát, a tűzközpontot. (Az anális zár növeli a hatást.) Lélegezzünk ki, közben húzzuk be a hasfalat és mozgassuk körkörösen a hasat felfelé. Belégzéskor toljuk ki, és engedjük le (körökben) a hasat. Egyperces gyakorlás után végezzük el a gyakorlatot ellentétes irányú körzéssel is. Kezünkkel segíthetünk az energia áramoltatásában. Befelé mozgásnál a kéz be és fel, kifelénél ki és le mozdul a hastól.
Következő feladatunk az energiacsatornák összekötése. Ezt akkor kezdhetjük el, ha a gyökér- és a szakrális csakra már megfelelően megtelt energiával. Ekkor húzzuk fel az energiát az elsőből a harmadik csakrába (bal kéz a Manipurán, jobb kéz a Múládhárán). Ha megtettük, vigyük fel a másodikból a harmadikba, a harmadikból a negyedikbe, a negyedikből az ötödikbe és az ötödikből a hatodikba. Kezünkkel kövessük az energiát, közben folytassuk a légzést és a hullámmozgást.
Gyakorlás közben újra visszatérhetünk a gyökércsakrához, hogy még több energiához jussunk. Ha elrontottunk valamit, vagy megszakadt a kapcsolat, menjünk vissza egészen addig a pontig, ahol még érzékeljük az összeköttetést.
Ahhoz, hogy feljuthassunk egészen a hetedik csakráig, nem a központi csatornát, hanem a gerinccsatornát (Sushumna) kell használnunk.
A Uma nem fizikai, hanem pszichikai csatorna. (Ezt nyitja többek között a tibeti Gtum-mo jóga is.) A gerinccsatorna ennek az akarati, vagyis a fizikai oldala, amin feljutva stimulálhatók a fejben lévő fizikailag létező mirigyek, vagyis a tobozmirigy (pénisz megfelelője) és a hipofízis (vagina megfelelője).
A Kobra légzéssel toljuk fel a gerincvonalon már rendesen mozgó energiát a fejbe. A Kozmikus Orgazmus akkor érhető el, ha az összes csakra egyszerre, és nem egymás után nyílik fel, létrehozva ezáltal egy magasabb fokú vibrációt.
Mivel a férfiak és a nők ellentétes polaritásúak, ezért a nők a Sakti energiát a földből, míg a férfiak a Síva energiát az égből kell hogy megszerezzék. A férfiak az elülső csatornán húzzák le a gyökércsakrához, aminek folytán a polaritásuk megfordul, majd onnan vigyék fel a gerincvonalon (hátsó vonal) egészen a koronacsakráig.
A gyakorlat először olyan érzelmeket hozhat felszínre, amik feldolgozásra várnak. Ne ijedjünk meg az érzések erősségétől, tudatosítsuk és igyekezzünk úgy elengedni, hogy ne maradjon bennünk negatívum.
Figyelnünk kell a gyakorlatok végzésekor, hogy ne vigyük túlzásba és ne ragadjunk le az alsó csakrák nyújtotta élménynél. Ahhoz, hogy az orgazmussal ne veszítsünk energiát, az esemény előtt vigyük le az erőt a gyökércsakrába, majd Kobra Légzéssel juttassuk fel a koronába.
Tartsuk be a fokozatosságot, a túl gyors csakranyitás károsodásokat okozhat.
A megfelelő gyakorlattal rendelkező párok üljenek le egymással szemben, talpukat összeérintve, hogy zárják az energiaáramlást (nemi szervek összeérnek).
A férfi a koronából belélegez, és leviszi a gerincoszlop mentén a gyökérbe. Amikor leért a gáthoz, feszítse meg, majd próbálja megmozdítani a péniszt és összehúzni a heréket (vér áramlásának fokozása). Lélegezzen ki lassan, elöl felfelé, majd hatoljon be a nő testébe. Eközben a nő belélegez az elülső csatornán felfelé. Közben érintsék össze a nyelveiket. A következő kilégzést együtt végezzék a koronából, lefelé.
A nő lélegezzen be a koronába, és a gerincoszlop mentén vezesse le az energiát. Amikor leért, érintse meg partnere térdét. Amikor a férfi megérzi ezt az érintést, lélegezzen be a gyökéren keresztül (elöl) felfelé.
Amikor a férfi a belégzést végzi, érintsék össze újra a nyelveiket. Együtt végzik az ezután következő kilégzést lefelé, végigfolyatva testükön az energiát.
Ezután váltás következik, a férfi belélegez a koronából a gyökérbe, miközben összeszorítja a gátizmokat, visszatartja a lélegzetét és megérinti partnere térdét. Ezután a nő belégzést végez az elülső csatornán felfelé, miközben nyelveiket újfent összeérintik. Kilégzés együtt, majd belégzés, miközben folytatják a mozgást. Az energia ekkorra már belefoglalja a párt egy gömbbe, amiben tovább végezhetik a közösülést.
Akik az energia érzékelésében és mozgatásában jártasak, saját módszereket dolgozhatnak ki ebből az alapgyakorlatból. A fent leírtak szexuális egyesülés nélkül is végezhetők, ebben az esetben a párok üljenek egymással szemben, saját talpukat érintsék össze, térdeiket fektessék le kétoldalt a padlóra és így végezzék a gyakorlatokat, érzékelve a saját és a másik személy energiáit.
A szexuálmágia természetesen a nyugati mágikus tradícióban is létezik, bár kialakulásában valószínűleg a fent említett tantra játszotta a legnagyobb szerepet. Híres és hírhedt gyakorlója Aleister Crowley, a "Fenevad", aki az Ordo Templi Orientis és a Thélema keretein belül terjesztette és használta a tantrát és a saját maga által kifejlesztett módszereket. Ezek között szerepelt a vaginoszkópia és a falloszkópia, amik a partner nemi szervének nézése, fixálása általi transzba jutást jelentik.
Az 1896-ban Karl Kellner által alapított és 1905-től Theodor Reuss, majd 1922-től Crowley vezetése alá kerülő OTO rend tagjai kilenc beavatási fokozatot használtak. Szertartásaik során szexuális energiát gerjesztettek, de csak az utolsó három fokozathoz kapcsolódtak ténylegesen szexuális jellegű tanítások és rítusok. A hetedik szinten az elméleti szexuálmágia volt terítéken, a nyolcadikon a maszturbáció egy istennel vagy istennővel elképzelve, és végül a kilencediken tényleges közösülésre került sor, ahol a párok egy istent és egy istennőt személyesítettek meg.
Jelenleg is működik két OTO rend, az egyik Kaliforniában, a másik Angliában.
A Wiccának is vannak olyan irányzatai, melyek szexuálmágiát alkalmaznak. A modern boszorkányság megalapítójának, Gerald B. Gardnernek is hozzátartozott a gyakorlatához az ilyen irányú energiacsere és egy időben kapcsolatban állt az OTO-val is. Állítólag nem vetette meg a szado-mazochizmust és a voyeur tevékenységet sem.
Egyes Gardneriánus covenekben, melyek Sky Clad-nek, vagyis Égbe Öltözöttnek nevezik magukat és meztelenül végzik szertartásaikat, szintén dívik a szexuálmágia praktikáinak gyakorlása, bár ez nem minden csoportban törvényszerű. Elméletük szerint a rituális meztelenség elsősorban a tagok közötti egyenlőség és a természetközelség miatt szükséges. Ha jobban belegondolunk a ruhátlanság nem is rossz módszer, főleg akkor, ha esetleg a rituálén hirtelen rájuk jön a "megvilágosodhatnék".
A Wicca szertartásokon, az ősi termékenységvallásból fennmaradt rítus minden esetben szerepel, bár erősen szimbolikus formában. A főpapnő által képviselt istennő, és a főpap által megjelenített férfi isten két mágikus eszköz segítségével végzi a pólusok egyesítését. A női princípium megfelelőjébe, azaz a kehelybe (mely általában vörösbort tartalmaz) érintett férfi princípiumot képviselő tőr rituális egyesülése hozza létre az isten és az istennő (a tantrában Sakti és Síva házassága) energiáinak találkozását. A kehelyből kiemelt tőr hegyén fennmaradt "megtermékenyített" bor felajánlása az égnek és a földnek létrehozza a felső és az alsó síkok összekapcsolódását, elősegíti a termékenységet, modellezi a teremtést, bár a megvilágosodáshoz természetesen ennyi nem elég.
Tessék tehát szorgalmasan gyakorolni...