MÁGIA * MÁGIA
Copyright Kozmosz '2000
Mágiatörténet

Sok régi monda beszél elsüllyedt városokról, amelyek most a tenger fenekén fekszenek. Holdfényes éjszakákon néha lelátni a tengeralatti palotákra, márvány terekre; és végzetes órán a tengermélyi harangok hangját is lehet hallani. Egy ilyen elsüllyedt várost hord magában minden ember.
Szellemi téren a múlt század talán legnagyobb felfedezése az a felismerés, hogy vannak más másféle emberek is, mint mi vagyunk. Nem úgy másfélék, mint amennyire nemzetek, fajták, felekezetek, kultúrák szerint különbözik az ember egymástól, hanem sokkal mélyebb, sokkal alapvetőbb másságok szerint. Ez a másfajta ember az, akit a tudomány sokáig p r i m i t í v embernek nevezett; a mienktől teljesen elütő lelkiségét "primitív mentalitásnak", "praelogikus" gondolkodásnak. Mert ennek a másfajta embernek a másvoltában a legmegdöbbentőbbek bizonyos gondolkozásbeli sajátságok: legelemibb igazságok sem igazak a számára; az Ő világában kétszer kettő öt lehet, és egy dolog azonos lehet egy más dologgal ugyanakkor, amikor nem azonos önmagával.
…Nem kétséges többé, hogy ez a másfajta ember, aki valaha a Föld ura volt, ha technikai szempontból és az ésszerű gondolkodás szempontjából nagyon kezdetleges is a mai, a történelmi emberhez képest, messze tökéletesebb más szempontokból; tudott olyan dolgokat, amelyeket mi nem merünk, és nem akarunk tudni, mert tudásuk ellenkezésben. áll észszerű világrendünkkel és alapjaiban támadná meg azt. Ez a másfajta ember nálunknál sokkal közvetlenebb összeköttetésben állt azzal a nem emberi világgal, amelyet Természetnek vagy átfogóbban Kozmosznak szoktak nevezni. Sejtései, megérzései oly távolbahatóak voltak, mint a magasrendű állatoké, azzal a plusszal; hogy amellett ember is volt: emlékezni tudott. És mert ember volt, a homo sapiens bizonyára számunkra ismeretlen úton-módon befolyásolni is tudta a nem-emberi világot: mágus volt, varázsló. Nemcsak mondák tanúskodnak erről, hanem az emberi ősvilág jó néhány fennmaradt csodája, alkotások, amelyekről nem értjük ma már, hogyan hozhatta létre őket ember erő, továbbá a mai "primitív" és mágikus beállítású népek megmagyarázhatatlan képességei.

A mágia működése

A mágia röviden összefoglalva a tudatos létezés. Tudatos az, aki már megismerte és tudatában van a határainak, tisztában van vele, hogy mire képes. Ismeri a múltját, a jelenben él, céljai vannak, és azt is tudja, hogy mit kell tennie ezek eléréséhez.
Az önismerethez nem csak a képességek, hanem a hibák, hiányosságok látása is fontos, hogy ezek felismerésével és megoldásával, vagy pótlásával az egyén egyre tisztább és tökéletesebb legyen.
A mágia az egyre harmonikusabb állapotokra való törekvés, ahol az egyén, aki már tisztában van önmagával, elhelyezi magát a környezetében, tudja magát másokhoz viszonyítani, látja, hogy kinek mit adhat, kitől mire van szüksége, kitől mit várhat el, ill. kinél meddig mehet el. Itt lép be a kommunikáció fontossága, az, ahogy az információ az egyének között cserélődik.
Aki tudatos, az látja, hogy kinek hogyan mondhat el dolgokat, attól függően, hogy az illető hogyan képes befogadni, ill. kitől hogyan kérdezzen, hogy megkapja a számára megfelelő választ. Emellett képes arra, hogy a válaszból magába építse, amire szüksége van és aszerint tudjon élni.
Aki tudatos, az képes odafigyelni a részletekben megbújó információra is, tudja, hogy a körülötte és vele történő dolgok nem véletlenül történnek, mindig mutatnak valamit annak, aki odafigyel. A tudatosság az 'ébrenlét', és annak tudása, hogy ott 'aludjunk el', ahol nem fog fájni a felébredés sem.