MÁGIA * MÁGIA
Copyright Kozmosz '2000
AZ  ÉNOCH-MÁGIA


A mágia ezen újkori formáját még angyal mágiaként is emlegetik különböző iratokban. Az Erzsébet kori tudóst, John Dee-t szellemlények egy csoportja ismertette meg Edward Kelly alkimista látnokon keresztül, aki aprólékos pontossággal jegyzetelte le minden tanításukat.
E lények ugyanazoknak az angyaloknak vallották magukat, akik annak idején Énoch pátriárkát az angyalok nyelvére és Isten bölcsességére oktatták. A Genezis zsidó rabbijainak és kabbalistáinak elgondolása szerint Énoch volt az egyetlen ószövetségi pátriárka, aki élve emelkedett föl az égbe: "És mivel Énókh Istennel járt vala; eltűnék, mert Isten magához vevé." (1Móz 5:24)
Az idők folyamán rengeteg legenda szövődött Énoch alakja köré, miszerint Ádám, Noé, Salamon és még néhányuk mellett ő adta tovább az embereknek az angyalok bölcsességét. Ezzel kapcsolatos írás a Book of Enoch című apokrif irat. Ebben szó van erről, hogy miután Énoch átadta az embereknek tanítását, s azok uralkodói rosszra használták azt, büntetésként küldte Isten a földre a hamis szavú, emberi nőkre áhítozó gonosz angyalait, akik a fekete mágiát tanították, így saját magát büntette meg az emberiség.

A papírra vetett rendszert a tudósok évszázadokon keresztül semmibe vették, mert vagy Kelly mesterkedésének vélték Dee rászedésére, vagy valamiféle titkosírásnak tartották, amelyet Dee agyalt ki politikai kémkedés céljára. Meggyőző bizonyítékok szóltak amellett, hogy Dee az angoloknak dolgozó titkos ügynök volt, s valóban sokat tudott a titkosírás rejtelmeiről. Ugyanakkor semmi sem bizonyítja, hogy az Énoch-mágiát valaha is titkosírás céljára használták volna.
Az angyalok jó párszor kinyilatkoztatták a két férfiúnak, hogy ketten többet érnek, mint egyedül. Kellynek értésére adták, hogy paranormális képességeit ajándékba kapta, amelyet a szellemvilág vissza is vesz az alkimistától, amennyiben az otthagyja Deet.


Ez idáig az Énoch-i mágia teljes rendszerét, mágikus négyzeteit, valamint a kapukhoz szükséges kulcsokat még egyetlen tudós vagy mágus sem tudta felfedezni, megérteni.
Maga a rendszer teljes formájában soha nem jutott el Dee-ig, ugyanis az angyalok már az elején kinyilatkoztatták, hogy a mágiájuk rendszere egy olyan egység, amelyet eredeti, összetett és teljes formájában az emberek nem tudnak felfogni, ezért csak egy részét és azt is átfogalmazva közölték, és örökítették meg a tudóssal.
Az Énoch-i angyalok által terjesztett nézetek, világszemlélet egyénenként változó jelentőségű. Ugyanúgy, mint az összes többi mágiával, alkímiával, logikával, orvoslással foglalkozó tudományoknál itt is a használójától, alkalmazójától függ a felhasználás iránya, módja és célja. Lehet relatív "rosszra" ugyanúgy használni, mint relatív "jóra", ez mind attól a személytől függ, aki kezébe veszi az irányítást. Az, hogy mások szemében ez mit jelent szintén egyéni, nem lehet definiálni, hogy kiből milyen reakciót vált ki.
Azzal, akivel a saját nézőpontja szerint rossz történik, az csak a tanulnivalóját kapja meg, ebben az esetben egy Énoch-i angyal, és annak tanításának formájában. Ezek a formák mind segítségek, ösztönzők az úton, amelyen haladunk. Folyton kellenek emlékeztetők az általunk vállalt feladatokra, tanulnivalókra, amelyeket megfakíthatnak a mindennapok, de el nem törölhetnek. Mindenképpen újra és újra találkozni fogunk velük, legfeljebb nem abban a mostban, hanem később. Idő van, annyi amennyire csak szüksége van az egyénnek….
Már maga a megismerés cselekedete is jelentős, hiszen gondolatokat és kérdéseket ébreszt az Énoch-i rendszer.
Fontos kérdéseket, amelyek a megfogalmazás után már természetes módon vonzzák magukhoz a választ is. Aki csak körül akar nézni, az mindenképpen fog találni eszközöket a haladásához, rendszereket, kultúrák sok évszázaddal - évezreddel felhalmozott eszmei kincseit, amelyekben keresgélve ott vannak a válaszok és az élettel járó újabb és újabb kérdések.
Ez a haladás, ami boldogságot, örömet is hordoz magánban, a tanulás és tapasztalás végtelen örömét. Állni senki sem áll, legfeljebb a haladási sebességek és az irányok különbözőek. Az előre mindenkinek más, minden pillanattal és döntéssel változó apró csoda. Annak a meglátása, ami érdekel, és ami elhozza azt a haladást, amire az igény már jóval előtte megfogalmazódott. Ennél a határpontnál jön el a gyakorlat.
Sok szépség és sok árnyoldal található az Énoch-i rendszerben. Ki-ki maga választhatja a számára információval bíró részleteket. Azonban azt is figyelembe kell venni, hogy a megfogalmazása a szövegeknek már nem a tiszta forrás, hanem az a rész, ami az egyedien emberi - ez esetben Kelly - lelkén keresztülcsordult, tehát egy szűrőt már megjárt. Utána pedig még lehet számtalan szűrő, ami a könyvekben való megörökítéskor előtérbe kerül, ugyanis az írók, a fordítók, újrafogalmazók ötletei, véleményei, személye is belekerülhet, ennek mértéke pedig csak tőlük függ…
Az angyalok " közösségét" egy fejlett hierarchia bontja fel számtalan csoportra, amelyek a megidézéseknél megfelelő fontosságot kapnak. Nem mindegy, hogy egy segítség kérés alkalmával éppen egy főrendi arkangyalt, vagy egy lentebbi osztályba tartozó hírvivő angyalt idéz meg az alkalmazó. Minden angyal bizonyos fokon kettő, mivel egymást kiegészítő, tükröző párokban találhatók meg. Mind a "jó" mind a "rossz" angyaloknak megtalálható az ellentétes párjuk. Ezen okból figyelmezteti az olvasót Dee, -valamint a kinyilatkoztató angyalok is számtalan figyelmeztetést tesznek a veszélyekre-, hogy egy megidézés, segítségkérés alkalmával meg kell győződni arról, hogy a megfelelő 'felet' invitáltuk-e magunkhoz elérhető közelségbe. A tévedés már rögtön az első, az angyalnak feltett kérdéskor kiderülhet, viszont ha megfelelő a szertartás és a hozzáállás, akkor bizonyos fokú hatalommal rendelkezik a megidéző a megidézett lény felett, így az minden nehézség nélkül elbocsátható, és újra meg lehet próbálkozni, most már a kívánt lény megidézésével. Viszont ha megjelenő angyalt illetően nem győződik meg a helyességről, akkor az idő múlásával egyre több lehetősége lesz a megidézettnek kijátszani az uralmon lévőt. Ez akár a kérés teljesítésénél is bekövetkezhet, ha például olyan cselekvést kérünk a szellemi lénytől, ami ütközik annak természetével, akkor akár ellentétesen is elsülhet az egész… Fő az óvatosság:)

Ave angyal egy kinyilatkoztatásában is hasonló veszélyekre figyelmeztet, valamint saját mágiájukkal szemben a többit csupán a leszármazottak megidézésére korlátozza: "A mágia egyéb formái a mindenségben már jelen lévő angyalokat és szellemeket idézik meg, vagyis a bukott angyalok (akik a tudományokat és művészeteket hozták el az emberiségnek) és a földi nők szellemivadékait."
Az ezután elhangzottakkal kapcsolatban Dee összegzése: "Az Énoch- mágia azzal kecsegtet, hogy a négy őrtorony lezárt kapuit megnyitva a magasabb rendű angyalok fölött is uralmat biztosít, akik soha nem váltak kegyvesztetté, és soha nem tévedtek mellékutakra a földön. Mi több a sötétség angyalaival is kapcsolatot teremt, akik lázadásuk miatt vettettek a mélységbe. Az őrtornyok kapui tehát egyszerre vezetnek mennybe és pokolba.
Összefogott rendszerükben szerepel az őrtornyok nagy táblázata, amely a bölcsesség városaiba vezető negyvennyolc kaput tartalmazza.
1584. április 12.-én Nalvage angyal a következőket mondta: "Azért jövök tehát, hogy közöljem véletek ezt a tant, amely a 48 táblázatba foglaltatik. A 48 hang vagy hívás, melyek a természet kulcsai, nyitják meg a megértés 48 (nem 49, mert egy nem nyílik) kapuját, miáltal tehát az összes kaput megnyithatjátok, s annyi angyalt hívhattok, amennyi kedvetekre szolgál, vagy szükséges.
A kapuk az erény és a bölcsesség jegyében megnyílnak a városok titkai előtt, hogy tökéletesen megértsétek a táblázatokban foglalt rejtelmeket. E tudás alapján majdan könnyűszerrel megítélhetitek a mindenség működését, nem úgy, ahogyan a világ teszi, hanem tökéletesen, ismerni fogjátok a természet ölén lakozó összes lényeket, és mindazokat, amelyeknek elmúlás a sorsa."
Ugyanezen évben Mapsama angyal közölte az első 14 éterszellem által kormányozott vidék neveit.
A teljes Énoch-i tanítás áttanulmányozása töménytelen mennyiségű időt vehet igénybe, nemkülönben az egész megértése is. Rengeteg táblázat, angyalrend, királyok és udvaraik találhatók benne felsorolva. Ráadásul nem elég betéve tudni és érteni, hanem ki is kell pótolni a hiányzó, félrefordított, félreértelmezett részeket. Nem csekély munka, de választható. Ugyanígy megválasztható szabadon a rendszer ismeretének foka is, annyi amennyire az igény jelentkezik.